ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Αριθμός Εντολής 155/06-09-2018
ΑΔΑ Ω392ΟΡ1Π-1Χ5
ΑΔΑΜ 18PROC003725928
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-10-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear