ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΛΗΣΗ ΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΛΗΣΗ ΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΛΗΣΗ ΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΕΚΑΒ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ.
Αριθμός Εντολής Α15/30-06-2020
ΑΔΑ Ψ39ΙΟΡ1Π-ΑΚΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear