Καθαριότητα Πέλλας από ΚΟΙΣΠΕ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Καθαριότητα Πέλλας από ΚΟΙΣΠΕ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Καθαριότητα Πέλλας από ΚΟΙΣΠΕ
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-07-2018
Αριθμός Διακήρυξης 17/2018
ΑΔΑ 6ΞΕΓΟΡ1Π-Ω70
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-07-2018 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear