ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ,ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ,ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-08-2018
Αριθμός Διακήρυξης 1/2018
ΑΔΑ ΨΜ7ΣΟΡ1Π-3ΞΘ
ΑΔΑΜ 18PROC003576123
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-09-2018 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear