ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-09-2018
Αριθμός Διακήρυξης 1/2018
ΑΔΑ ΨΕΝ8ΟΡ1Π-4ΥΩ
ΑΔΑΜ 18PROC003705012
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-10-2018 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear