Καθαριότητα Κτιρίων ΕΚΑΒ Λάρισας, Βόλου και Τρικάλων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Καθαριότητα Κτιρίων ΕΚΑΒ Λάρισας, Βόλου και Τρικάλων

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Καθαριότητα Κτιρίων ΕΚΑΒ Λάρισας, Βόλου και Τρικάλων με ΚΟΙΣΠΕ
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-03-2018
Αριθμός Διακήρυξης 4/2018
ΑΔΑ ΩΥ9ΩΟΡ1Π-6Ε8
ΑΔΑΜ 18PROC002774837
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-03-2018 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear