Καθαριότητα Κτιρίων ΕΚΑΒ Λάρισας τομέας Βόλου και Τρικάλων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Καθαριότητα Κτιρίων ΕΚΑΒ Λάρισας τομέας Βόλου και Τρικάλων

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Καθαριότητα Κτιρίων ΕΚΑΒ Λάρισας τομέας Βόλου και Τρικάλων σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.4412/2016
Υπογραφή Σύμβασης για 12 μήνες
Εκτιμώμενη αξία Σύμβασης 21600€+ΦΠΑ
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-09-2020
Αριθμός Διακήρυξης 1/2020
ΑΔΑ ΩΖ75ΟΡ1Π-ΛΔΕ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-10-2020 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear