Καθαριότητα Κτιρίων ΕΚΑΒ Λάρισας και των τομέων του Βόλου και Τρικάλων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Καθαριότητα Κτιρίων ΕΚΑΒ Λάρισας και των τομέων του Βόλου και Τρικάλων

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Καθαριότητα Κτιρίων ΕΚΑΒ Λάρισας και των τομέων του Βόλου και Τρικάλων
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-01-2018
Αριθμός Διακήρυξης 1/2018
ΑΔΑ ΩΛ2ΧΟΡ1Π-ΙΙ4
ΑΔΑΜ 18PROC002599777
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-02-2018 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear