Καθαριότητα Κατερίνης από ΚΟΙΣΠΕ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Καθαριότητα Κατερίνης από ΚΟΙΣΠΕ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Καθαριότητα Κατερίνης από ΚΟΙΣΠΕ
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-07-2018
Αριθμός Διακήρυξης 16/2018
ΑΔΑ ΩΜ72ΟΡ1Π-33Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-07-2018 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear