ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ.

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ.
Αριθμός Εντολής 1044/18-05-2017
ΑΔΑ 6ΛΞ0ΟΡ1Π-ΕΒΑ
ΑΔΑΜ 17PROC006202763
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-05-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear