Κατάρτηση Σύμβασης για δύο έτη για συντήρηση ανελκυστήρων ΑΕ 259/26-03-2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Κατάρτηση Σύμβασης για δύο έτη για συντήρηση ανελκυστήρων ΑΕ 259/26-03-2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΤΗ (2) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ αριθ.οικ.Φ.Α/9,2/οικ. 28425 ( ΦΕΚ 2604/β/22-12-2008 ) ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τεμ:1
Ημερομηνία Διακήρυξης 31-03-2021
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 259/2021
ΑΔΑ 9ΗΛ7ΟΡ1Π-0ΕΧ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-04-2021 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear