ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ VW DRF ΕΦΑΜΙΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ VW DRF ΕΦΑΜΙΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ VW DRF ΕΦΑΜΙΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 31-07-2017
Αριθμός Διακήρυξης 8365/2017
ΑΔΑ 6581OΡ1Π-ΙΑΓ
ΑΔΑΜ 17PROC001779563
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-08-2017 - Ωρα 10,00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear