Κάρτες κλήσης τηλεφωνικού Κέντρου 166 και Βιβλία Βλαβών για τα ασθενοφόρα – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Κάρτες κλήσης τηλεφωνικού Κέντρου 166 και Βιβλία Βλαβών για τα ασθενοφόρα

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Α/Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
( Όνομα Είδος ή Υπηρεσίας ΤΕΜΑΧΙΑ Προϋπολογισθείσα Δαπάνη με ΦΠΑ
1 ΚΑΡΤΕΣ ΚΛΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 166 100.000 2.000,00 €
2 ΒΙΒΛΙΟ ΒΛΑΒΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 200
ΣΥΝΟΛΟ 100.200
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-05-2018
Αριθμός Διακήρυξης 3058/2018
ΑΔΑ 6ΑΤ2ΟΡ1Π-ΧΦ4
ΑΔΑΜ 18PROC003078371
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-05-2018 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear