ΚΑΡΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΚΑΡΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΚΑΡΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Αριθμός Εντολής 44/17-04-2019
ΑΔΑ Ψ4ΩΑΟΡ1Π-Κ3Υ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-05-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear