ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 5811/2017
ΑΔΑ 7ΝΨΙΟΡ1Π-1ΗΥ
ΑΔΑΜ 17PROC006181651
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-05-2017 - Ωρα 10,00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear