Καλώδια Λήψης Τριών Προκάρδιων απαγωγών για απινιδωτή LIFEGAIN CU-HD1 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Καλώδια Λήψης Τριών Προκάρδιων απαγωγών για απινιδωτή LIFEGAIN CU-HD1

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΚΑΛΩΔΙΟ ΛΗΨΗΣ ΤΡΙΩΝ ΠΡΟΚΑΡΔΙΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ (Ι,ΙΙ,ΙΙΙ) ΗΚΓ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ LIFEGAIN CU-HD1 Τεμάχια 3

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 750,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%
Αριθμός Εντολής 55/22-05-2019
ΑΔΑ Ω94ΗΟΡ1Π-ΩΤΧ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-08-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear