ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΚΓ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΚΓ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 4 ΠΟΛΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΛΗΨΗΣ ΗΚΓ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΡΔΙΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ / ΜΟΝΙΤΟΡ ΤΥΠΟΥ M - SERIES ZOLL
3 ΠΟΛΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟΛΗΨΗΣ ΗΚΓ ZOLL-M-SERIES
ΖΕΥΓΟΣ ΚΟΥΤΑΛΕΣ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ ZOLL-M-SERIES
ΠΟΛΎ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ZOLL-M-SERIES
Αριθμός Εντολής 98/20-06-2018
ΑΔΑ 66Ο6ΟΡ1Π-4Ρ1
ΑΔΑΜ 18PROC003439088
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-07-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear