ΙΣΧΑΟΜΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ ESMAR (TOURNIKATE) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΙΣΧΑΟΜΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ ESMAR (TOURNIKATE)

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΙΣΧΑΟΜΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ ESMAR (TOURNIKATE)
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-10-2023
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 577/2023
ΑΔΑ 6Κ8ΚΟΡ1Π-ΦΕ9
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-10-2023 - Ωρα 11:00
Αρχείο PDF pdf
Bear