Υπηρεσίες ΚΤΕΟ ΑΕ 2/17 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Υπηρεσίες ΚΤΕΟ ΑΕ 2/17

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Υπηρεσίες ΚΤΕΟ
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-01-2017
Αριθμός Διακήρυξης 407/2017
ΑΔΑ 7Δ5ΥΟΡ1Π-Ο0Γ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-01-2017 - Ωρα 10.00
Bear