ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘ/ΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘ/ΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΨ2Μ6ΟΡ1Π-ΓΚΥ Σ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘ/ΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ
Αριθμός Εντολής 17Τ/10-02-2017
ΑΔΑ Ψ2Μ6ΟΡ1Π-ΓΚΥ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear