Ημερήσια Δελτία Ασθενοφόρου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ημερήσια Δελτία Ασθενοφόρου

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Ημερήσια Δελτία Ασθενοφόρου για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ Λάρισας. Τεμάχια 1.500, πιθανής δαπάνης 2.418,00 € με φπα 24%
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-12-2016
Αριθμός Διακήρυξης 7516/2016
ΑΔΑ 66ΦΔΟΡ1Π-ΙΝΩ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-12-2016 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear