Ημερήσια Δελτία Ασθενοφόρου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ημερήσια Δελτία Ασθενοφόρου

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Ημερήσια Δελτία Ασθενοφόρου
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 4.400,00€ + ΦΠΑ 24%
2.000 τεμάχια
Αριθμός Εντολής 5/07-02-2023
ΑΔΑ ΩΝΡΠΟΡ1Π-ΙΝΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-02-2023 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear