Ημερήσια Δελτία Ασθενοφόρου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ημερήσια Δελτία Ασθενοφόρου

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Ημερήσια Δελτία Ασθενοφόρου
Τεμάχια 1500
Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης 2.250,00 € + ΦΠΑ 24%
Αριθμός Εντολής 6/06-02-2020
ΑΔΑ Ω20ΟΟΡ1Π-ΚΕΨ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear