Ημερήσια Δελτία Ασθενοφόρων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ημερήσια Δελτία Ασθενοφόρων

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Ημερήσια Δελτία Ασθενοφόρων τεμάχια 1.500, Προϋπολογισμός 2.700 με φπα 24%
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-02-2018
Αριθμός Διακήρυξης 881/2018
ΑΔΑ 7509ΟΡ1Π-Ψ2Β
ΑΔΑΜ 18REQ002655883
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-02-2018 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear