Ημερήσια Δελτία Ασθενοφόρων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ημερήσια Δελτία Ασθενοφόρων

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Ημερήσια Δελτία Ασθενοφόρων
Τεμάχια 1500
2.250,00€ + ΦΠΑ 24% Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης.
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-03-2019
Αριθμός Διακήρυξης 1879/2019
ΑΔΑ Ω79ΝΟΡ1Π-2ΞΖ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-04-2019 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear