Υλικά καθαρισμού – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Υλικά καθαρισμού

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Υλικά καθαρισμού:
1) Υγρό χλώριο
2) Ηλεκτρική σκούπα 2000V
3) Λάστιχο ποτίσματος 1/2 ίντσα
4) Υγρό τζαμιών
5) Σακούλες μικρές
6) Σακούλες μεγάλες
7) Κάδος σφουγγαρίσματος διπλός με πρέσσα
8) Σφρουγγαρίστρες με κοντάρι
9) Φαράσια με κοντάρι
10) Σκούπες με κοντάρι
11) Πανάκια ξεσκονόπανα
12) Σφουγγάρια

Αριθμός Εντολής 336/02-11-2016
ΑΔΑ 6ΥΣΡΟΡ1Π-7ΟΟ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-12-2016
Αρχείο PDF pdf
Bear