ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ -ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ -ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ -ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-02-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2078/2017
ΑΔΑ 7Χ8ΓΟΡ1Π-ΦΤ6
ΑΔΑΜ 17PROC005850287
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-03-2017 - Ωρα 10,00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear