Ηλεκτρολογικές εργασίες για το ΚΗΙ 6420 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Σάμου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ηλεκτρολογικές εργασίες για το ΚΗΙ 6420 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Σάμου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΗΙ 6420 ( CITROEN JUMPER ) ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΣΑΜΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-08-2017
Αριθμός Διακήρυξης 186/2017
ΑΔΑ ΨΨΡΣΟΡ1Π-Η8Β
ΑΔΑΜ 17PROC001834274
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-08-2017 - Ωρα 15:00μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear