Ηλεκτρόδια για τον Απινιδωτή AED PLUS ZOLL Ενηλίκων -ΠΝΠ (ΦΕΚ 42/τ. Α’25.2.2020) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ηλεκτρόδια για τον Απινιδωτή AED PLUS ZOLL Ενηλίκων -ΠΝΠ (ΦΕΚ 42/τ. Α’25.2.2020)

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Ηλεκτρόδια για τον Απινιδωτή AED PLUS ZOLL Ενηλίκων
36 Τεμάχια
Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης 1.296,00€ +ΦΠΑ
Αριθμός Εντολής 23/17-03-2020
ΑΔΑ 6ΩΛΒΟΡ1Π-ΠΕ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear