ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ZOLL AED PLUS
Αριθμός Εντολής 71/08-05-2017
ΑΔΑ 7ΙΩΞΟΡ1Π-ΚΞΩ
ΑΔΑΜ 17PORC001646123
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-07-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear