ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΤΥΠΟΥ ZOLL AED PLUS- – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΤΥΠΟΥ ZOLL AED PLUS-

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΤΥΠΟΥ ZOLL AED PLUS
Αριθμός Εντολής 99/20-06-2018
ΑΔΑ 6ΚΣΗΟΡ1Π-ΕΤΙ
ΑΔΑΜ 18PROC003439123
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-07-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear