ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ -ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ -ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ -ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-01-2017
Αριθμός Διακήρυξης 1008/2017
ΑΔΑ 7ΓΩ3ΟΡ1Π-Π7Α
ΑΔΑΜ 17PROC005754084
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-02-2017 - Ωρα 12μμ
Αρχείο PDF pdf
Bear