ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΑΜΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΑΜΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΑΜΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-07-2017
Αριθμός Διακήρυξης 7703/2017
ΑΔΑ 6Θ5ΝΟΡ1Π-23Γ
ΑΔΑΜ 17PROC001663219
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-07-2017 - Ωρα 10ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear