Γυαλιά Αντιθαμβωτικά Προστασίας Ματιών – ΠΝΠ ΦΕΚ 42/τ Α.25-2-2020 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Γυαλιά Αντιθαμβωτικά Προστασίας Ματιών – ΠΝΠ ΦΕΚ 42/τ Α.25-2-2020

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Γυαλιά Αντιθαμβωτικά Προστασίας Ματιών τεμάχια 200
Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης 2.000,00 € +ΦΠΑ
Αριθμός Εντολής 21/17-03-2020
ΑΔΑ 99Χ8ΟΡ1Π-ΠΕΔ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear