ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ -ΚΑΡΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ -ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ -ΚΑΡΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ -ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ -ΚΑΡΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ -ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 11097/2017
ΑΔΑ 7ΜΕΙΟΡ1Π-ΞΔΗ
ΑΔΑΜ 17PROC002063719
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-10-2017 - Ωρα 10PM
Αρχείο PDF pdf
Bear