Γνήσιο SAMSUNG R116 Image Unit για τον SAMSUNG XPRESS M2875FD – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Γνήσιο SAMSUNG R116 Image Unit για τον SAMSUNG XPRESS M2875FD

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Τεμάχια 3
Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης 123.00 € + ΦΠΑ
Αριθμός Εντολής 89/25-06-2020
ΑΔΑ 6Μ3ΚΟΡ1Π-Ε4Η
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-09-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear