Γνήσιο Samsung R116 Image Unit για Samsung Express M2875FD για το ΕΚΑΒ τομέα Καρδίτσας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Γνήσιο Samsung R116 Image Unit για Samsung Express M2875FD για το ΕΚΑΒ τομέα Καρδίτσας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Γνήσιο Samsung R116 Image Unit για Samsung Express M2875FD

Τεμάχια 3
Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης 123,00 € + ΦΠΑ
Αριθμός Εντολής 89/25-06-2020
ΑΔΑ 6ΥΑΞΟΡ1Π-Π46
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-08-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear