Γνήσια ανταλλακτικά (Original Equipment) για ασθενοφόρα οχήματα μάρκας Peugeot Boxer – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Γνήσια ανταλλακτικά (Original Equipment) για ασθενοφόρα οχήματα μάρκας Peugeot Boxer

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Το ΕΚΑΒ Παράρτημα Λάρισας, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών (Original Equipment) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Α/Α Περιγραφή
Ανταλλαντικά για ασθενοφόρα μάρκας Peugeot Boxer. Ενδεικτικό πλαίσιο οχήματος VF3YC3MFB12E90856 ΤΕΜΑΧΙΑ
1 Δισκόπλακες εμπρος (ΣΕΤ) 8
2 Κομπρεσέρ A/C 3
3 Αερόφουσκες Πίσω 16
4 Δυναμό 3
5 Μίζα 3
6 Βάση Λαδιού 5
7 Σιαγώνες Χειρόφρενου 4
8 Αεροσυμπιεστές Ανάρτησης 4
9 Τακάκια Εμπρός 12

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την παραπάνω προμήθεια ανέρχεται σε 29.733,96€ (χωρίς ΦΠΑ) και 36.870,11€ (με ΦΠΑ).

Η διαγωνιστική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του νόμου 4412/2016, και το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.
Αριθμός Εντολής 89/20-09-2023
ΑΔΑ ΨΙΗΥΟΡ1Π-ΨΘΚ
ΑΔΑΜ 23PROC013515413
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-10-2023 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear