ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ (ΗΖ) ΤΗΣ Κ.Υ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ (ΗΖ) ΤΗΣ Κ.Υ.

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ
(ΗΖ) ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΙΣΧΥΟΣ 400 KVA
Αριθμός Εντολής 50/09-05-2018
ΑΔΑ 7ΖΥΔΟΡ1Π-ΛΥΨ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-05-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear