ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΔΥΟ (2) ΛΑΣΤΙΧΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΦΟΡΗΤΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ
Αριθμός Εντολής 13/15-02-2017
ΑΔΑ Ω5ΞΔΟΡ1Π-0ΩΔ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-02-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear