ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αριθμός Εντολής 15Κ/15-06-2022
ΑΔΑ 9Ζ22ΟΡ1Π-3ΥΕ
ΑΔΑΜ 22REQ01077378
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-07-2022 - Ωρα 11:00 Π.Μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear