ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ) ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Αριθμός Εντολής 17/28-01-2022
ΑΔΑ 995ΚΟΡ1Π-ΝΧΒ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-02-2022 - Ωρα 12:30 μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear