ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1) ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΜΕΑ ΞΑΝΘΗΣ 60/έτος
2) ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΜΕΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 24/έτος
3) ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΜΕΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 36/έτος
4) ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΜΕΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 108/έτος
Αριθμός Εντολής 15/21-02-2023
ΑΔΑ ΨΞ3ΥΟΡ1Π-ΕΨΡ
ΑΔΑΜ 23PROC012299060
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-03-2023 - Ωρα 13:00
Αρχείο PDF pdf
Bear