ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ
Αριθμός Εντολής 188/20-10-2020
ΑΔΑ ΩΥΥΒΟΡ1Π-ΞΗΔ
ΑΔΑΜ 20PROC007629346
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear