ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ 48 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΜΕΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 52/26-05-2023
ΑΔΑ ΨΧΔΩΟΡ1Π-Ρ14
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-06-2023 - Ωρα 13:00
Αρχείο PDF pdf
Bear