ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΜΕΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 54/30-03-2021
ΑΔΑ 6ΩΛΔΟΡ1Π-4ΤΡ
ΑΔΑΜ 21PROC008504047
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-05-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear