Γάζες Εγκαυμάτων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Γάζες Εγκαυμάτων

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1 Γάζες Εγκαυμάτων 10Χ10 100 τεμάχια
2 Γάζες Εγκαυμάτων 20Χ20 20 τεμάχια
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-05-2018
Αριθμός Διακήρυξης 3027/2018
ΑΔΑ ΩΖΖ6ΟΡ1Π-Ε6Ξ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-05-2018 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear