Γάζες Εγκαυμάτων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Γάζες Εγκαυμάτων

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΓΑΖΕΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ 10Χ10 120 τεμάχια
ΓΑΖΕΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ 20Χ20 70 τεμάχια

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 780,00€ + 13% ΦΠΑ
Αριθμός Εντολής 12/12-03-2021
ΑΔΑ ΩΤ3ΓΟΡ1Π-53Φ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear