ΓΑΖΕΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΓΑΖΕΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΓΑΖΕΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 10Χ10 ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 10Οτεμ
Αριθμός Εντολής 68/08-05-2017
ΑΔΑ 6ΥΖ9ΟΡ1Π-ΠΟΣ
ΑΔΑΜ 14PROC006163851
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-05-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear