Γάζες Αποστειρωμένες – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Γάζες Αποστειρωμένες

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Γάζες Αποστειρωμένες 10χ10 12ply , 4000 τεμάχια
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-05-2018
Αριθμός Διακήρυξης 3028/2018
ΑΔΑ 6Σ6ΚΟΡ1Π-ΧΛΗ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-05-2018 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear